Предстоящо |  Минали събития |  Празници |  Фестивали и конкурси |  Институти |  Читалища |  Контакти
 

Минали събития

ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ XI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА"
20 03 2018

НА 20 МАРТ ОТ 17:30 СЕ СЪСТОЯ ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА "ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА" НА КОЯТО ПРИСЪСТВАХА КМЕТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ - ПЕТЪР ПАУНОВ, ЗАМ. КМЕТ СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ И ДРУГИ. НАГРАДЕНИТЕ БЯХА ОБЯВЕНИ ОТ ЛЮБЛЯНА НАЧЕВА И ЕВГЕНИ СЕРАФИМОВ.  

 

Наградени творби

       от Национален конкурс за детска рисунка  

     „Пролет върху листа” 2018 г. 

 

1-ва група - 4,5,6 клас

1-во място: Анита Здравкова Гановска – 6 клас,105 СУ „Атанас Далчев”, гр. София

2-ро място: Рейхан Керимова Ризова 5 клас ОУ „ Св. св. Кирил и Методий”,с.Александрово

3-то място:Виктория Емилова Якимова4 клас 30 ОУ „ Братя Миладинови”, гр. София

 

2-ра група - 7,8,9 клас

1-во място:  Радостина Кръстева 9 клас Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука” , гр. София

2-ро място: Мартина Колева 9 клас Национална гимназия за сценични и екранни изкуства ,гр.Пловдив

 3-то място: Катерина Иванова 9 клас  Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие"Александър Стамболийски",гр.Лозница 

 

 3-та група - 10,11,12 клас

1-во място:Мелиса Реджеб Иса 17 г. СУ „ Христо Смирненски”,с. Черноочене

2-ро място: Симона Антонова Сотирова 16 г. 10 клас Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“  гр. Бургас

3-то място: Вилеслава Георгиева 12 клас Обединен детски комплекс,гр. Кюстендил

 

4-та група - Деца със специални образователни потребности

1-во място: Христо Георгиев 7 клас  16 ОУ „ Райко Жинзифов”, гр. София

2-ро място: Патриция Горанова  12 г.,5 клас СУ „ Бачо Киро”,гр.Летница

3-то място: Дарио Димитров Цанков 6 клас,  ОУ „ Проф. Марин Дринов”,гр.Кюстендил

 

5 група – Балканско участие

1-во Никола Станковски 12 клас НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА,  гр. Крива паланка , Р. Македония

2-ро Мартина Иванов 6 клас ОУ „  Георги Димитров” ,гр. Босилеград , Р. Сърбия

3-то Сандра Ивановска 9 клас  ООУ „ Св. Климент Охридски” , гр. Делчево , Р. Македония

 

 

 

 

СПИСЪК КЛАСИРАНИ ТВОРБИ „ ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” 2018г.

 

1. Йоана Петрова Пръчкова 10 клас,ЦПЛР- Център за личностно и творческо развитие на децата , гр. Благоевград

2. Мелиса Реджеб Иса 17 г. СУ „ Христо Смирненски” с. Черноочене

3. Симона Антонова Сотирова 16 г. 10 клас, НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров”,гр. Бургас  

4. Вилеслава Георгиева -12 клас, 18 г., ОДК- Школа по изобразителни изкуства – Кюстендил

5. Мариян Симеонов 7 клас, 13 г., 126 ОУ „ Петко Ю.Тодоров” гр. София

6. Биляна Емилова 17 г., 11 клас ЦПЛР, гр. Плевен

7   .Малина Георгиева Иванова 17 г. ШИИ "Живопис", ОДК "Св. Иван Рилски", гр. Казанлък

8. Нели Мартин Романова 17г., ОДК „ Св. Иван Рилски” , Школа  „Живопис”, гр.     Казанлък

 9. Магдалена Атанасова Заимова 16г., ОДК „ Св. Иван Рилски” , Школа  „Живопис”, гр. Казанлък

10. Христина Георгиева 10 клас,16 г. Детска школа по изобразително изкуство „    Захари Стоянов”,гр. Добрич

11. Теодор Запрянов 11 клас, 17 г.,ПГ по битова техника, гр. Пловдив

12. Персияна Георгиева 7 клас , 13 г. ОУ” Д-р. Петър Берон” гр. Плевен

13. Калоян Кирилов 9 клас, НГПИ „ Св. Лука”, гр. София

14. Кремена Иванова 7 клас,13 г. СУ „ Св. Паисий Хилендарски” гр. Пловдив

15. Микаела Александрова -15 г.,VIII клас СУ „Св. Св. Кирил и Методий” ,гр. Бургас

16. Хатче Халил -16г., СУ „ Св.св. Кирил и Методий”, гр. Бургас

17. Kристиян Яворов Русинов 9 клас ,НГПИ „ Св. Лука”, гр. София

18. Катерина Иванова 15г., 9 клас ПГ ПО ВМЗ „Ал. Стамболийски”,гр. Лозница

19. Мартина Колева 9 клас , 15 г., Национална гимназия по сценични  и екранни изкуства ,  гр. Пловдив

20. Радостина Кръстева 9  клас , НГПИ „ Св. Лука”, гр. София

21. Стела Михова 8 клас 14 г., АЕГ „ Гео Милев”, гр. Бургас

22. Моника Юлиан Станкова 7 клас,13 г. , ПМГ” Проф. Ем. Иванов” –Кюстендил

23.Ева Антонова Ненова 7 клас, 13 г. ,ПМГ” Проф. Ем. Иванов”–Кюстендил

24. София Георгиева 8 клас, 14г. Професионална гимназия по ядрена енергетика  „ Игор Курчатов” ,гр. Козлодуй

25. Анита Здравкова Гановска – 6 клас 12г., 105 СУ „ Атанас Далчев”, гр. София

26.Виктория Якимова 4 клас,11 г., 30 ОУ „ Братя Миладинови”,гр. София

27.  Рейхан Керимова Ризова , 11 г. 5 клас, ОУ” Св.св. Кирил и Методий” , Александрово

28. Марияна Христова 7 клас,12 г., Читалище „ Зора 1858”, гр. Дупница

29. Антоан Драгомиров Матуски , 11 г. 5 клас , ОУ „ Проф. Марин Дринов” гр. Кюстендил

30. Симеон Ставров 11 г. 5 клас НУКК , гр. София

31. Иванина Димитрова Сюлюкчиева 10 г. 4 клас ,ОДК –Школа по изобразително изкуство „Палитра” ,гр.Кърджали

32. Симеон Александров Александров 10г.4 клас Школа по изобразителни изкуства, ЦПЛР–ОДК Търговище

33. Ипек Асанова – 6 клас,12 г. ,СОУ „Бачо Киро”, гр. Летница

34. Андрея Йорданова Банкова 7 клас 13 г., ОУ „ Цанко Церковски” гр. Мизия 

35. Мирослав Атанасов Жеков, 6 клас, 12г., ОДК гр. Средец

36. Мирела Мирославова Кенова 6 клас,12 г. ,ПМГ” Проф. Ем. Иванов” –Кюстендил

37. Анастасия Карамфилова 10 г. 4клас, ОДК , гр. Поморие

38. Даниел Методиев  6 клас, 12 г., 16 ОУ „ Райко Жинзифов”-София

39. Александър Бориславов Борисов , 12 год. / 6 клас/ ОУ „ Проф. Марин Дринов” гр. Кюстендил

40. Стела Миленова Милушева 10 г. 4 клас ОДК – Школа по изобразително изкуство „Палитра” ,гр.Кърджали

41.Виктория Емилова Вичева 9 г. -ШИИ при НЧ „Развитие-1870 , гр. Севлиево

42. Красимира Тодорова – 5 клас, 11 г., СОУ „Бачо Киро”,гр. Летница

43. Катерина Красимирова Тренева 11г. 5 клас 105 СУ „ Атанас Далчев”, гр. София ,Дианабад

44. Ренита Китанова , 12 г. 6 клас,7 ОУ” Ильо войвода”,гр. Кюстендил

45. Яница Антонова Димитрова -10 г., 4 клас, 5 ОУ „ Христо  Ботев” , гр. Кюстендил

46. Виктория Георгиевска 7  клас, 13 г.,НУЦК – Крива паланка, Р .Македония

47. Александрина Александрова 11 г., ШИИ” Палитра” ,Читалище „ Филип Станиславов-1903”, с. Ореш, Свищовска област

48. Ивана Иванова , 6 клас, 12 г. 7 ОУ” Ильо войвода”, гр. Кюстендил

49. Емилия Данаилова Георгиева 6 клас ,12 г. ОУ”Цанко Церковски” ,гр. Мизия

50. Айсу Южмедин Бежкова 10г. -ШИИ при НЧ „Развитие-1870 ,гр. Севлиево

51. Зорница  Мариянова Каменова -6 клас,12 г. ОУ” Цанко Церковски” гр. Мизия

52. Ивона-Сияна Пламенова Станева 5 клас, 11 г. , Школа”Арт Попово” при Дом на културата – гр. Попово

53. Исмаил Исмаил Иброш 12 г. 6 клас ,СУ „ Св. Св. Кирил и Методий”с. Брезница,общ. Гоце Делчев

54. Михаела Данаилова Георгиева 4 клас, 10 г. ОУ” Цанко Церковски” гр. Мизия

55. Кадер Кемалова Ахмедова, 11 г. 6 клас, ОУ” Св.св. Кирил и Методий”, с. Александрово, общ. Ловеч

56. Мартин Мирославов Йорданов 6 клас,12г., 6 ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Кюстендил

57. Деян Петков -13 г.,7 клас,СОУ „Бачо Киро”,гр. Летница

58. Красимира Сергеева -10 г., 5 клас, СОУ „Бачо Киро”, гр. Летница

59. Мария Йорданова Христова  СУ „ Васил Левски” гр. Хасково

60. Цанко Клашнов  4 клас ,10 г. Център за специална образователна подкрепа, гр. Ракитово

61. Христо Георгиев  7  клас , 14г. ,16 ОУ „ Райко Жинзифов”, София

62. Патриция Горанова -5 клас,12 г.,  СОУ „Бачо Киро”,гр. Летница

63. Дарио Димитров Цанков 12 г, 6 клас, ОУ„ Проф. Марин Дринов”, гр. Кюстендил

64. Мартина Иванов – ОУ „ Георги Димитров”, гр.Босилеград, Р. Сърбия

65. Анджела Аначков 8 клас   ОУ „ Георги Димитров”, гр.Босилеград, Р. Сърбия

66. Тамара  Христова - ОУ „ Георги Димитров” гр.Босилеград, Р. Сърбия

67. Сандра Ивановска – 9 клас , СОУ „ Св. Климент Охридски” , Р . Македония, Делчево

68. Симона Тодорова Божидарова 6 клас, 12 г., 6 ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Кюстендил

69 . Симона Антонова Бабалийска 10 клас ЦПЛР- Център за личностно и творческо развитие на децата , гр. Благоевград

70.Никола Станковски 12 клас НУЦК , гр. Крива Паланка, Р. Македония

 

Жури :

 1.Евгени Серафимов –художник,учител по Изобразително изкуство

2.Асен Евтимов –художник,ст. експерт РУО на МОН- Кюстендил

3 .Светла Александрова- художник , галерист в ХГ” Владимир Димитров –Майстора”,гр. Кюстендил

4.Пирин Македонски художник,учител по Изобразително изкуство

5.Любляна Начева- художник, ст. спец отдел „ Култура и духовно развитие” ,Община Кюстендил

    


Previous page
Важни културни събития

Културен календар

Годишен календар: 2019
Годишен календар: 2018
ел. поща:
Въведете сумата: шест + десет

С този абонамент ежемесечно ще бъдете известявани с email за културните събития в община Кюстендил.

A1

Видео

Занаяти и изкуства

Добавен профил

Росен Арсов

Росен Арсов

Външни събития

Полезни връзки