Предстоящо |  Минали събития |  Празници |  Фестивали и конкурси |  Институти |  Читалища |  Контакти
 

Минали събития

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО „КЮСТЕНДИЛ – ТОВА Е МОЯТ ГРАД”
09 06 2020

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

„КЮСТЕНДИЛ – ТОВА Е МОЯТ ГРАД”

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Г-Н ПЕТЪР ПАУНОВ 

СТАТУТ

ЦЕЛ:

Стимулиране развитието на детското въображение, фантазия и творчество, възможност за изява на творческата енергия на учениците в избрана от тях област, чрез която да изразят своите желания, надежди и мечти, свързани с детството и техния град – мястото, където живеят, играят, спортуват, творят и учат, с красивата природа на Кюстендил.

РЕГЛАМЕНТ:

Право на индивидуално участие в конкурса имат всички ученици І – ХІІ клас от училищата и ЦПЛР в Община Кюстендил, разделени в следните възрастови групи и направления:

Възрастови групи: 

Първа възрастова група: І – ІV клас

Втора възрастова група: V – VІІ клас

Трета възрастова група:  VІІІ – ХІІ клас

За деца със специални образователни потребности:

Първа възрастова група: от 7 до 10 години

Втора възрастова група: от 11 до 18 години  

Направления:

І. Изобразително изкуство 

1. Раздел „Рисунка”

– за І, ІІ и ІІІ възрастови групи;

– за деца със специални образователни потребности – І и ІІ възрастови групи

Всеки ученик може да участва с не повече от две рисунки по тематиката на конкурса; размер 35/50 см, без паспарту. Материали и техники – по избор на изпълнителите. 

2. Раздел „Приложно изкуство”

– за І, ІІ и ІІІ възрастови групи;

– за деца със специални образователни потребности – І и ІІ възрастови групи.

Учениците могат да участват с не повече от две творби изработени от различни материали – пластики, пана и стъклописи. 

ІІ. Литературно творчество

Всеки ученик може да участва с не повече от две литературни творби от съответния жанр, като творбите се изпращат на хартиен носител два екземпляра) или  по електронен път.

1. Стихотворение – за І, ІІ и ІІІ възрастови групи

2. Приказка/ разказ – за І, ІІ и ІІІ възрастови групи; до три печатни страници

3. Есе – за ІІІ възрастова група; до три печатни страници

ІІІ. Фотография

– за І, ІІ и ІІІ възрастови групи

Всеки участник може да представи до три черно-бели или цветни снимки. Творбите се изпращат на хартиен носител. Формат на фотографиите – 15/20 или 20/30 см върху фотохартия. Допуска се изпращане на фотографиите и по електронен път.

Всяко произведение трябва да бъде придружено от следната информация:

  • трите имена на участника;
  • клас, възраст;
  • училище/ЦПЛР, учител/ръководител;
  • адрес, телефон, e-mail.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Общински конкурс за детско творчество „Кюстендил – това е моят град” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на Обединен детски комплекс.

Всички права на участниците относно обработката на личните им данни могат да се осъществяват писмено на адреса на Обединен детски комплекс – гр. Кюстендил 2500, ул. „Марин Дринов” №7, или на електронен адрес: odk.kn@abv.bg. 

Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на Обединен детски комплекс – Кюстендил, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Ученическите творби трябва да бъдат изпратени от 01.06.2020г. до 09.06.2020 г. на адрес:

2500 гр. Кюстендил

ул. „Марин Дринов” №7

Обединен детски комплекс

За конкурса „Кюстендил – това е моят град”

По електронна поща, на e-mail адрес: odk.kn@abv.bg, могат да бъдат изпращани само произведенията от направление „Литературно творчество” и „Фотография”!

ВАЖНО!

В случай на удължаване на извънредното положение, ще се наложат промени в настоящия статут, за които своевременно ще бъде оповестено.

* Творби, получени след посочената дата, няма да бъдат журирани.

** Не се допуска участие на творби, получили награда в предишно издание на конкурса.

Награди:

Участниците, класирани на І, ІІ и ІІІ място във всички направления и възрастови групи, ще получат грамоти и награди. Във всяка възрастова група от съответното направление може да бъдат наградени само три творби.

Наградените творби не подлежат на връщане. При желание, останалите могат да бъдат получени обратно в срок от 10 работни дни, считано от датата на награждаване.

С творбите, класирани на призови места, в конкурса ще бъде организирана изложба.

Класирането в трите направления и подробности по награждаването ще бъдат публикувани на сайта на Обединен детски комплекс www.odkkyustendil.com след 09.06.2020 г.

Всички разходи по провеждането на конкурса се поемат от Община Кюстендил и Обединен детски комплекс.

Конкурсът е включен в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Кюстендил.

За контакт и информация:

078/550615; 0876/116613; e-mail: odk.kn@abv.bg

www.odkkyustendil.com

гр. Кюстендил, ул.„Марин Дринов” №7; тел. 078/550615, 078/550616; е-mail: odk.kn@abv.bg; www.odkkyustendil.com


Previous page
Важни културни събития

Културен календар

Годишен календар: 2020
ел. поща:
Въведете сумата: три + седем

С този абонамент ежемесечно ще бъдете известявани с email за културните събития в община Кюстендил.

A1

Видео

Занаяти и изкуства

Добавен профил

Росен Арсов

Росен Арсов

Външни събития

Полезни връзки