Предстоящо |  Минали събития |  Празници |  Фестивали и конкурси |  Институти |  Читалища |  Контакти
 

Фестивали

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО "КЮСТЕНДИЛ - ТОВА Е МОЯТ ГРАД" 1 ЮНИ 2020
01/06/2020

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Г-Н ПЕТЪР ПАУНОВ

http://odkkyustendil.com/?act=news&news=view&id=77

СТАТУТ


ЦЕЛ:

Стимулиране развитието на детското въображение, фантазия и творчество, възможност за изява на творческата енергия на учениците в избрана от тях област, чрез която да изразят своите желания, надежди и мечти, свързани с детството и техния град – мястото, където живеят, играят, спортуват, творят и учат, с красива природа на Кюстендил.

 

РЕГЛАМЕНТ:

Право на индивидуално участие в конкурса с не повече от две творби имат всички ученици І-ХІІ клас от училищата и извънучилищни педагогически учреждения (ИПУ) по см. на чл. 33а от Закона за народната просвета в Община Кюстендил, разделени в следните възрастови групи и направления:

Възрастови групи:
Първа възрастова група: І-ІV клас

Втора възрастова група: V-VІІІ клас
Трета възрастова група:  ІХ- ХІІ клас (до 18 годишна възраст)

За деца със специални образователни потребности:
Първа възрастова група: от 7 до 10 години

Втора възрастова група: от 11 до 18 години  

Направления:

І. Изобразително изкуство
1. Раздел „Рисунка” – за І, ІІ и ІІІ възрастови групи

Всеки ученик може да участва с не повече от две рисунки  по тематиката на конкурса; размер 35/50 см, без паспарту. Материали и техники – по избор на изпълнителите.
2. Раздел „Приложно изкуство” – за І, ІІ и ІІІ възрастови групи
Учениците могат да участват с изработени от тях от различни материали – пластики, пана и стъклописи.

ІІ. Литературно творчество
Всеки ученик може да участва с не повече от две литературни творби от съответния жанр, като всяка творба бъде представена в три екземпляра, напечатани на компютър.

1. Стихотворение - за І, ІІ и ІІІ възрастови групи
2. Приказка/разказ - за І, ІІ и ІІІ възрастови групи; до три печатни страници
3. Есе – за ІІІ възрастова група; до три печатни страници

ІІІ. Фотография
– за ІІ и ІІІ възрастови групи

Всеки участник може да представи до три черно-бели или цветни снимки. Формат на фотографиите – 15/20 или 20/30 см върху фотохартия.

ІV. Видеоклип
– за ІІ и ІІІ възрастови групи

Видеоклипът трябва да бъде с продължителност до 5 минути във формат WMV или MPEG 1,2 и да бъде записан на оптичен носител CD или DVD.

V. Компютърна презентация
– за ІІ и ІІІ възрастови групи

Презентацията се представя от участника пред жури в рамките на 10 минути. Датата, мястото и часът ще бъдат определени допълнително.

Всяко произведение трябва да бъде придружено от следната информация:
•трите имена на участника;

•клас, възраст;
•училище/ИПУ, учител/ръководител;
•адрес, телефон

Ученическите творби заедно с опис, подписан и подпечатан от директора на съответното училище/ИПУ, трябва да бъдат изпратени до 11.05.2020 г. на адрес:
2500, гр. Кюстендил
ул. „Марин Дринов” №7
Обединен детски комплекс
За конкурса „Кюстендил – това е моят град”

* Не се допуска участие на творби, получили награда в предишно издание на конкурса.

За информация: тел. 078/ 55 06 15 и 078/ 55 06 16; 0882 885; 285

Награди:
Участниците, класирани на І, ІІ и ІІІ място във всички направления и възрастови групи, ще получат грамоти и предметни награди. Във всяка възрастова група от съответното направление може да бъдат наградени само три творби.

Наградените творби не подлежат на връщане. При желание, останалите могат да бъдат получени обратно в срок от 10 работни дни, считано от датата на награждаване.
Тържествената церемония по награждаването ще се състои на 01.06.2020 г. в сградата на ОДК.

Всички разходи по провеждането на конкурса се поемат от Община Кюстендил и Обединен детски комплекс.

 

Статутът е одобрен на 22.02.2011 год от Експертно-консултативна комисия, назначена със Заповед № РД-00-1935/25.11.2009 г. на кмета на община Кюстендил.

Previous page

Важни културни събития

Културен календар

Годишен календар: 2020
ел. поща:
Въведете сумата: четири + девет

С този абонамент ежемесечно ще бъдете известявани с email за културните събития в община Кюстендил.

A1

Видео

Занаяти и изкуства

Добавен профил

Росен Арсов

Росен Арсов

Външни събития

Полезни връзки