Начало |  Културни събития |  Новини |  Празници |  Фестивали и конкурси |  Институти |  Читалища |  Контакти
 

Външни събития

ХIX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРАЗНИК НА ТАНЦА” - ВАРНА 2017 Г.
11/11/2017

ХIX  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  „ПРАЗНИК  НА ТАНЦА”

ВАРНА   11-12.11.2017

 

РЕГЛАМЕНТ:

КЛАСОВЕ:

1.СОЛО - има право на 1 танц , като танца да не надвишава 2 минути.

2.ДУЕТ - имат право на 1 танц ,като танца да не надвишава 2,30 минути

3.ГРУПА - всяка група се състои от 4 до 8 танцьора.Имат право до 2 танца в категория , като танца да не надвишава 3 минути

4.ФОРМАЦИЯ – над 9 танцьора. Имат право до 2 танца в категория , като танца да не надвишава 4.30 минути

 

 

КАТЕГОРИИ:

1.СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ - Това са танци с множество модерни движения.Включват различни съвременни стилове ,като модърн ,контемпорари ,джаз ,шоу-балет ,мюзикъл и т.н. / за соло, дует, група, формация/

 

2.ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ -Такива танци трябва да показват типичния танцов стил на определена държава.Да бъдат използвани традиционни стъпки и движения , които да показват характеристиките и аавтентичността на съответната държава.Използваната музика трябва да съответства на определената държава. /за група и формация/

 

3.КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ - да се използват движения от класическия балет ,подходящи за възрастта на танцьора ,като танца може да е класически или полухарактерен ( например с испанска тематика ,тарантела и т.н.).Всички стъпки да се основават на класическия балет.Позволено е използването на меки балетни туфли ,палци или боси крака.

/ за соло, дует, група, формация/

 

ВЪЗТАСТОВИ ГРУПИ:

 

ПЪРВА А ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - до 6 години вкл. – състезава се само в категория съвременни танци и класове: група и формация

ПЪРВА Б ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - до 9 години вкл.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - до 13 години вкл.

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - до 17 години вкл.

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - над 17 години

 

 

 

 

 

 

ЖУРИРАНЕ:

Журито оценява всяко изпълнение с максимален брой точки- 20 точки.

Критерии при оценяване

- техническо ниво на изпълнението -5 точки

- качество на изпълнението ,артистичност и костюм -5 точки

- музикалност в хореографията и танцуването -5 точки

- хореография и изпълнение - 5 точки

 

НАГРАДИ:  Купи,медали,  грамоти

 

ПРОГРАМА НА КОНКУРСА:

 

Място: Дворец на културата и спорта

Зала „Конгресна”

 

Дата:  11.11.2017  г

 

 

      І А  възр. група  -  до 6 години  /вкл./ 

9.00 – 9.30 ч. – регистрация , техническа репетиция на сцена

/ по 2 минути на участник по реда на програмата/

9.30 ч. – начало на конкурса , награждаване

     Класове: група,формация

    Категории: съвременни танци

 

     І Б възр. група  -  от  7 до 9  години.  /вкл./

                            10.30 – 11.00 – регистрация,техническа репетиция на сцена

 / по 2 минути на участник по реда на програмата/

11.00 ч.- начало на конкурса, награждаване

    Класове: соло,дует,група, формация

    Категории: съвременни танци, характерни танци, класически балет

 

    ІІ възр.група  -   от 10 до 13 години  / .вкл./

13.00 – 13.30 – регистрация, техническа репетиция на сцена

/ по 2 минути на участник по реда на програмата/

13.30 ч. – начало на конкурса, награждаване

   Класове: соло,дует,група, формация

    Категории: съвременни танци, характерни танци, класически балет

 

 Дата:  12.11.2017  г 

ІІI възр.група   - от 14 до 17 години /вкл./

9.00 – 10.00 - регистрация, техническа репетиция на сцена

/ по 2 минути на участник по реда на програмата/

10.00  - начало на конкурса, награждаване

Класове: соло,дует,група формация,

    Категории: съвременни танци, характерни танци, класически балет

 

IV възр.група     -  над 17 години

14.00 – 15.00 - регистрация, техническа репетиция на сцена

/ по 2 минути на участник по реда на програмата/

15.00  - начало на конкурса, награждаване

Класове: соло,дует,група формация,

    Категории: съвременни танци, характерни танци, класически балет

 

      НАЧИН НА ОЗВУЧАВАНЕ: - самостоятелно надписан компакт диск / flash drive  за всеки танц с името на групата и името на танца. Нужно е да носите и резервен диск..

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото на промяна в програмата, в зависимост от броя на заявените участници.

 

      СРОК ЗА ЗАЯВКА:  29.10.2017 г.

 

      ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:  

СОЛО - 15 лв. за танц в категория

ДУЕТ - 10 лв. за единия участник-  за 1 танц в категория

ГРУПА  - 10 лв. за един участник – до 2 танца в категория

ФОРМАЦИЯ – 10 лв. за един участник –  до 2 танца в категория

ПЪРВА А  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - 5 лв. за 1 танц , 10 лв. за 2 танца

 

СОЛО+ДУЕТ- 20 лв. за един участник -  до 2 танца общо в категория

СОЛО+ ГРУПА - 20 лв. на участник -  до 3 танца общо в категория

СОЛО+ФОРМАЦИЯ - 20 лв. на участник -  до 3 танца общо в категория

 

ДУЕТ+ГРУПА – 15 лв. за един участник – до  3 танца общо в категория

ДУЕТ+ФОРМАЦИЯ - 15 лв. за един участник -  до 3 танца общо в категория

 

ГРУПА+ФОРМАЦИЯ - 15 лв. за един участник – до  4 танца общо в категория

 

 

УЧАСТИЕ В ТРИ ИЛИ  ВСИЧКИ КЛАСОВЕ - 30 лв. на участник до 6 танца в категория

ЗА ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТАНЦ  - 5 лв. на участник в категория

 

 

    - в брой в деня на провеждане на конкурса

   - по банков път не по-късно от 29.10.2017 г.

 Банкова сметка: IBAN: BG48 STSA 9300 0005 8720 91

 BIC: STSABGSF

 Банка ДСК – ЕАД  ФЦ Варна

 В платежното е нужно да изпишете наименованието на колектива и града.

 

 

 

     ОБЩИ УСЛОВИЯ:

       1. На участници от една възрастова категория не се разрешава да се състезават с участници от друга възрастова категория. Ако  един танцов колектив има изпълнители с различна възраст, то колектива преминава / без да се прескача възрастова категория/ в по-горната възрастова категория като се допускат 50% от по-долната възрастова категория.

       2. Организаторите си запазват правото на всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат права и обезщетения.

       3. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки  и контузии на изпълнители на сцената.

       4. Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

       5. Разходите за наградния фонд, техническото и сценично обезпечаване  се поемат от организаторите.

       6. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.

       7. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Във всяка една от горепосочените категории на конкурса класация се провежда при минимум 3 колектива.

 

Организаторите си запазват правото на промяна в програмата!

 

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  „ХРИСТО БОТЕВ 1928”

9008 Варна, ул.Черни връх № 62, тел.052/613146, тел.-факс 052/613144 , e-mail: h.botev.varna@gbg.bg,      hbotev1928varna.com

 


 

Previous page

Културен календар

Годишен календар: 2017
ел. поща:
Въведете сумата: шест + девет

С този абонамент ежемесечно ще бъдете известявани с email за културните събития в община Кюстендил.

Get Adobe Flash player

Видео

Занаяти и изкуства

Добавен профил

Здравко Анев

Външни събития

Полезни връзки