ПРЕДСТОЯЩО |  СЪБИТИЯ |  ПРАЗНИЦИ |  ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ |  ИНСТИТУТИ |  ЧИТАЛИЩА |  КОНТАКТИ
 

Празници на Кюстендил

ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА / CHERRY FESTIVAL
24/06/2022

Празник на черешата – Кюстендил

24-25-26 юни 2022 г.

 

ЕЛАТЕ в Кюстендил, за да преживеят очите и сърцата ви неповторимата радост от сладостта и красотата на черешата!

ВИЖТЕ уникални произведения на изкуството, сътворени с яркия черешов плод!

ЧУЙТЕ песни, вдъхновени от сладостта на черешите и предавани от поколения българи!

ВКУСЕТЕ опияняващи кулинарни шедьоври, създадени от ръцете на кюстендилските "майстори"!

НАУЧЕТЕ колко разнообразен е черешовият свят!

 

Гледайте видео на: https://www.youtube.com/watch?v=IVkb0aGxeFE

 


 

ПРОГРАМА 2022

24, 25 и 26 юни 2022 - Площад "Велбъжд"

• Базар на кюстендилски череши

• Изложение на занаятчии и производители

24 ЮНИ 2022 /петък/

18:00 - 21:00 ч. - Занимателни работилници и художествени ателиета

18:00 - 21:00 ч. - Презентативно рисуване на млади художници

18:30 - 21:30 ч. - Безплатно фотоогледало

21:00 ч. – Концерт на DJ Dian Solo и Deep Zone Project

25 ЮНИ 2022 /събота/

10:00 - 16:00 ч. - Художествено изложение на череши и черешови произведения

10:00 - 14:00 ч. - Занимателни работилници и художествени ателиета

11:00 ч. – Официално откриване

• Празничен концерт на Духов оркестър Кюстендил

• Представяне на перспективни сортове череши за страната и региона от

Институт по земеделие - Кюстендил

• Конкурс за най-едра череша, атрактивно вешало, оригинално пано и красив черешов щанд

• Фолклорен празник, с участието на кюстендилски изпълнители и гостуващи състави от Национално училище по танцово изкуство, София

14:00 ч. - Безплатна туристическа обиколка в град Кюстендил

/Сборен пункт - Туристически информационен център/

16:00 ч. - Обявяване на резултатите от конкурса

16:00 ч. - Безплатна туристическа обиколка в град Кюстендил

/Сборен пункт - Туристически информационен център/

18:00 - 21:00 ч. - Занимателни работилници и художествени ателиета

21:00 ч. - Концерт на група "Фондацията"

26 ЮНИ 2022 /неделя/

10:00 - 14:00 ч. - Занимателни работилници и художествени ателиета

10:30 ч. – Кулинарна надпревара "Череши в кухнята" и кулинарни

демонстрации, с гост-водещ Драгомир Драганов

12:00 ч. – Състезателни игри с череши и

празнична програма

14:00 ч. – Обявяване на резултатите от

кулинарна надпревара "Череши в кухнята"

и закриване на празника

 

Организират - Община Кюстендил и

Институт по земеделие – Кюстендил

За повече информация посетете:

www.kultura-kn.info или www.facebook.com/culture.kyustendil

 


 

 

 Овощната градина на България – Кюстендил ежегодно посвещава няколко дни от месец юни  на кюстендилската череша.

 Изложението на плодовете на овощния труд за страната започва от гр. Кюстендил през 1896 г., когато е учредена Първата национална овощарска изложба и градът получава званието “Майка на българското овощарство”.

 Събитието се организира ежегодно от 2008 година насам. Неизменен партньор на Община Кюстендил е Институтът по земеделие – Кюстендил, който представя разнообразието и новостите в черешопроизводството у нас.

 Акцент на празника е изложбата-базар на череши и черешови произведения. Изложбени маси биват аранжирани и покривани с този ярък и вкусен плод - подреждат се и майсторски изплетени вешала.

 Провежда се базар на кюстендилски череши, с участието на местни земеделски производители. Търговци и занаятчии от цялата страна представят своите майсторски произведения. А гостите на празника участват в състезателни игри с череши.

Последният ден от Празника на черешата е посветен на Кулинарната надпревара „Череши в кухнята“. В трудолюбивите ръце на кюстендилските кулинари този плод намира широко приложение - красиви пити, сладка, компоти и сиропи от череши красят конкурсните маси, а кюстендилци и гостите на града с изумление откриват многообразието на черешовия свят и опитват от неповторимите кюстендилски изделия и ястия с череши.

 Всяка година културни събития и открити сцени допринасят  допълнително за доброто настроение на гостите на празника.

Cherry festival

24, 25 AND 26 JUNE 2022 - VELBUZHD SQUARE

  • Sale of Kyustendil cherries
  • Exhibition of craftsmen and producers

JUNE 24, 2022 /FRIDAY/

18:00 - 21:00 - Entertaining workshops and art studios

18:00 - 21:00 - Presentative paintings made by young artists

18:30 - 21:30 - Free photo mirror

21:00 - Concert - DJ Dian Solo and Deep Zone Project

JUNE 25, 2022 /SATURDAY/

10:00 - 16:00 - Art exhibition of cherries and cherry art works

10:00 – 14:00 - Entertaining workshops and art studios

11:00 - Official opening

  • Festive concert of the Kyustendil Brass-band
  • Presentation of perspective sorts of cherries specific for the country and the region by the Institute of Agriculture – Kyustendil
  • Competition for biggest cherry, attractive cherry artwork, original panel and beautiful cherry stand
  • Folklore festival, with performers from Kyustendil and guest ensembles from the National School of Dance Arts, Sofia

14:00 - Free tourist tour in Kyustendil /Meeting point - Tourist Information Center/

16:00 - Announcement of the results of the competition

16:00 - Free tourist tour in Kyustendil /Meeting point - Tourist Information Center/

18:00 - 21:00 - Entertaining workshops and art studios

21:00 - Concert of the band “Fondatsiyata” (“The Foundation”)

JUNE 26, 2022 /SUNDAY/

         10:00 - 14:00 - Entertaining workshops and art studios

10:30 - Culinary competition “Cherries in the kitchen” and culinary demonstrations, with guest host Dragomir Draganov

12:00 – Competitive games with cherries and a festive program

14:00 - Announcement of the results of the culinary competition “Cherries in the kitchen” and closing of the festival

Organized by the Municipality of Kyustendil and the Institute of Agriculture – Kyustendil 

For more information visit: www.kultura-kn.info          or         www.facebook.com/culture.kyustendil

 

 

Свалете документа: ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ с търговски щанд
Свалете документа: ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ в конкурс
Свалете документа: ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ в кулинарна надпревара
Свалете документа:
Свалете документа:
Previous page
Значими културни събития

Културен календар

Годишен календар: 2022
ел. поща:
Въведете сумата: две + пет

С този абонамент ежемесечно ще бъдете известявани с email за културните събития в община Кюстендил.
Възможно е месечен календар да бъде доставен в СПАМ папката на ел. ви поща, затова я проверявайте.
Ние не носим отговорност за това!

A1

Видео

Занаяти и изкуства

Добавен профил

Росен Арсов

Росен Арсов

Външни събития

Полезни връзки