ПРЕДСТОЯЩО |  СЪБИТИЯ |  ПРАЗНИЦИ |  ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ |  ИНСТИТУТИ |  ЧИТАЛИЩА |  КОНТАКТИ
 

Празници на Кюстендил

КЮСТЕНДИЛСКА ПРОЛЕТ / KYUSTENDIL SPRING
21/03/2023

 

Кюстендилска пролет

21 март

Празникът “Кюстендилска пролет” e знаков за града. Патентован в патентното ведомство на Р. България. Организира се от Община Кюстендил с богата художествена програма и участие на най-популярните състави и изпълнители. Това е първият конкурс в България за най-красиво момиче. 

Празникът “Кюстендилска пролет” е осъвременено културно наследство и пресъздаване на древната местна традиция; той е съчетание от култовите практики на траки и римляни и почитта им към соларните божества и лечители Асклепий, Хигия, Телесфор, Аполон и Дионис. Допълнен от християнската семантика на Средновековието, с интерпретации на легендата за Свети Четиридесет мъченици и посветеното им оброчище нa хълма над града –Хисарлъка. 

От незапомнени времена, в деня на пролетното равноденствие - 21 март, което съвпада със старото честване на паметта на Св. Четиридесет мъченици, жените месели обредни пити, възнасяли ги на светото място в Хисарлъка и ги разчупвали за здраве и успех на дома.

През 1966 г. се поставя началото на традицията за избор на девойка ”Кюстендилска пролет”, която се придружава от две подгласнички. Те символизират нежната стъпка, с която пролетта идва; младостта и новата надежда, подобно на трите нимфи – Харитите /богини на плодородието/ от древните оброчни плочки, намерени под Хисарлъка.

Символ на Пролетта са трите красиви девойки, облечени в бяло и накичени с пролетни цветя.Те носят радост и нов късмет на всеки, който ги види. На площада, в центъра на Кюстендил, девойките приемат от своите предшественички богатствата, дадени на града от Бога - минералната вода, плодовете и хляба. Всеки от нас дълбоко ги цени и благодари за тях, и знае, че не случайно са дадени точно на нас-кюстендилци.

На празника ”Кюстендилска пролет” избраните девойки, придружавани от празнична процесия, всяка година отново отиват на хълма над града, за да пожелаят добро на всички. Свещеният хълм Хисарлъка отваря южната порта на древния град, за да влезе през нея приказната загадка на пролетта и вплитайки обреда в празника, да донесе добротворство в живия живот.

На 21 март хората се поздравяват с типичния само за Кюстеднил поздрав: ”Честита Пролет!” и се събират с близки и приятели около празничната трапеза - първо сред поляните на Хисарлъка, а после и в домовете си.

 

Kyustendil Spring

21 of March


The holiday “Kyustendil Spring” is a symbol of the city, patented in the patent department of the Republic of Bulgaria. It is organized by the Municipality of Kyustendil and includes a rich artistic program and the participation of many popular groups and performers. This is the location of the first competition in Bulgaria for choosing the most beautiful maiden.

The holiday “Kyustendil Spring” is a modernized, cultural legacy and a reproduction of ancient local traditions; it is a combination of religious practices of the Thracians and the Romans and the worshipping of them as the sun god and the healers Asclepius, Higia, Telesphorus, Apollo, and Dionysus. This is complemented by Christian semantics from the Middle Ages, with the interpretation of the legend about Saint Forty Martyrs and their devotion to the consecrated grounds of the hill above the city - Hisarluka.

In ancient times, on the day of the spring equinox , March 21st, which coincides with the old celebration of the memory of Saint Forty Martyrs, women knead ritual bread and carry it to the saintly place on Hisarluka and break the bread for health and success at home.

During the year 1966 the tradition of choosing the fairest maiden of “Kyustendil Spring” began. The fairest maiden is accompanied by the girls who won second and third place in the competition. They symbolize the tender step with which spring arrives; youth and new hope, similar to The Three Graces (goddesses of joy, charm and beauty) from the ancient, sacred tablets, found below Hisarluka. The three beautiful maidens, dressed in white and decorated with spring flowers, are a symbol of Spring. They bring joy and luck to everyone they see. On the town square in the center of Kyustendil the maidens accept their three symbols of fortune: mineral water, fruit and bread which are given by God to the city, and are passed down symbolically from last year’s fairest maidens. All of us deeply appreciate the symbols and are grateful for them, and we know, that it is by no accident that they were given to us, the people of Kyustendil. Every year during the holiday “Kyustendil Spring”, the chosen maidens, escorted in a festive procession, go once again to the hill above the city to wish everyone well. The sacred hill, Hisarluka, opens the south port to the ancient city.  In order to enter through the symbolic door, the magic of spring and the ritual of the holiday must be woven together to create goodness in life.

On the 21st of March people greet each other with a greeting typical only of the Kyustendil region: “Chestita Prolet” (Happy Spring).  Typically they get together with their families and friends for a festive meal; first they have a picnic on the ground of Hisarluka, and later they continue celebrating at home.

Свалете документа:
Previous page
Значими културни събития

Културен календар

Годишен календар: 2023
ел. поща:
Въведете сумата: две + четири

С този абонамент ежемесечно ще бъдете известявани с email за културните събития в община Кюстендил.
Възможно е месечен календар да бъде доставен в СПАМ папката на ел. ви поща, затова я проверявайте.
Ние не носим отговорност за това!

A1

Видео

Занаяти и изкуства

Добавен профил

Росен Арсов

Росен Арсов

Външни събития

Полезни връзки