ПРЕДСТОЯЩО |  СЪБИТИЯ |  ПРАЗНИЦИ |  ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ |  ИНСТИТУТИ |  ЧИТАЛИЩА |  КОНТАКТИ
 

Минали събития

XVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА"
21 03 2024

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Отправяме Ви покана да станете част от СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” - 2024г., организиран от Община Кюстендил.

Темата „Пролет върху листа” е свободна и креативна. Вие имате възможност  да изявите своето творчество, да импровизирате с различни изобразителни материали и да създадете пролетни пейзажи и натюрморти, цветя, фигурални композиции или свободни изображения в пролетна хармония.

През годините  конкурсът се превърна в утвърден форум на детското творчество  и се радва  на много широка популярност в цялата страна. Хилядите получени рисунки го превръщат в представителна извадка за нивото на детското творчество в наши дни.

С поставеното начало на конкурса през 2008 година пролетта в  град Кюстендил идва с хилядите рисунки на децата на България.

Вярваме, че през месец март 2024 националният конкурс „Пролет върху листа” отново ще даде възможност за среща и изява на много талантливи деца и техните слънчеви творби!

Приложено Ви изпращаме статут на конкурса.

Желаем Ви пролетно вдъхновение!

Очакваме творбите Ви до 21.03.2024 г. на адрес:

гр. Кюстендил 2500

ул.Търговска № 6

За Отдел „Култура и духовно развитие”,

Община Кюстендил

На тържествена церемония на 22.04.2024 г. във фоайето на Общински театър  гр. Кюстендил  ще бъдат обявени резултатите от конкурса и ще бъде открита  представителна изложба на класираните творби. Резултатите ще бъдат обявени на страницата на отдел „Култура и духовно развитие“ - https://www.kultura-kn.info/

 

Отдел „Култура и духовно развитие”, Община Кюстендил

 


СТАТУТ

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА”

КЮСТЕНДИЛ

 

Чл. 1 Този статут урежда правилата за провеждане на ежегодния Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа”, условията за приемане, класиране и журиране на изпратените произведения, както и всички други дейности необходими за успешното провеждане на конкурса, включително и съпътстващи прояви и събития, които допринасят за постигането на неговите цели.

 

 Чл. 2 Целите на Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа” са:

 (1) да насърчава децата да открият своят талант като едновременно ги запознава с кюстендилската изобразителна школа;

 (2) да насърчава развитието на вече открити таланти и да подпомага тяхното усъвършенстване;

 (3) да подпомага цялостното развитие на деца и юноши като предоставя форум да изразят творчески своите представи за света.

 

Чл. 3 Национален конкурс „Пролет върху листа” е с конкурсен характер и в него могат да участват деца и ученици от цялата страна от 4-ти до 12-ти клас, независимо дали са в общообразователни, профилирани училища, школи по изкуствата или само искат да открият своя талант.

 

Чл. 4

(1) Възрастовите групи, в които могат да участват деца и ученици, са: I група - включваща деца от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас; II - група, включваща деца и юноши от 7-ми, 8-ми и 9-ти клас III група - включваща юноши от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас.

(2) Група без възрастови ограничения, за деца и юноши със специални образователни потребности.

(3) Група с международно участие, за ученици от български общности в чужбина или за чуждестранни ученици

(4) Група –компютърна графика- без възрастови ограничения, за деца и юноши.

 

 

Чл. 5

 (1) Всички участници в Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа” могат да участват с 1 (едно) свое произведение в предпочитан от тях вид, техника и жанр с всички видове живописни, графични и приложни техники, компютърна графика, като произведението трябва да е на картон с размер 35/50 см.

(2) На гърба на всяко едно произведение е необходима информация за произведението и автора му съобразно образец №1.

(3) С изпращането на творбите, родителите/настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса; 

(4) Творбите за конкурса се приемат на следния адрес:

 Отдел „Култура и духовно развитие”,

Община Кюстендил,

ул. ”Търговска” № 6,

 гр. Кюстендил 2500

 (5) Крайният срок за получаване на творба за участие в конкурса се обявява на сайта на отдел „Култура и духовно развитие” на следния интернет адрес: http://www.kulturakn.info/.

 

Чл. 6

(1) Във всяка една от групите, изброени в Чл. 4., журито съгласно Чл. 8 може да определи по една творба за I, II и III място.

(2) В редки случаи журито има правомощията да определи четвърта творба в някоя от групите като почетна.

 

Чл. 7

(1) Авторите на творби, отличени от журито за участие в представителна изложба „Пролет върху листа“, получават специална грамота и предметни награди.

(2) Автори на творби могат да бъдат отличени с грамоти, награди и поощрения за убедително представяне в отделни художествени жанрове.

(3) Изпращащите организации, чиито представители са наградени в една или повече от групите съгласно Чл. 4, и  Чл. 8 (2), получават благодарствена грамота.

 

 

 

Чл. 8

(1) Журито, оценяващо творбите, е в следния състав:

  · представител на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”, гр. Кюстендил;

 · представител на Представителството на Съюза на българските художници, гр. Кюстендил

 • представител на Групата на кюстендилските художници

 ·     представител на Община Кюстендил;

 • преподавател по изобразително изкуство

(2) Журито селектира избраните произведения, които, след съставяне на констативен протокол по образец №2, се представят в тематична изложба в гр. Кюстендил.

(3) Критерии за оценка на журито за рисунка:

 • творбите да отговарят технически на зададения формат 35/50 см.

            /компютърната рисунка да е разпечатана в същия формат./

 • идейно творбите да отговарят на зададената тема „Пролет“
 • оригиналност и творчески подход в пресъздаване на темата „Пролет“
 • умело боравене с избраната изобразителна техника, материал и жанр.

 

 (4)  Критерии за оценка на журито за компютърна рисунка

 • Да са изработени на графична програма по избор( напр.Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Ilustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.).
 • Творбите да са авторски.
 • Рисунките да са разпечатани на хартиен носител с размер  на листа формат А3
 • Да не се използват готови обекти или картинки.
 • Да са рисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори.

 Чл. 9 

(1) Произведенията, изпратени за Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа”, които не са класирани в конкурса и не са включени в представителна изложба, се връщат след приключване на съответното издание, при поискване от авторите за тяхна сметка, в срок до 3 месеца след обявяване на класираните творби;

 (2) Класираните, както и не поисканите творби, след приключване на конкурса, и всички права върху тях остават за Община Кюстендил.

Образец №1

ИДЕНТИФИКАЦИОННА КАРТА

Име

Фамилия

Клас

Организация

 Град

Адрес

Телефон

E-mail  

 

 

 

 

Образец №2

ПРОТОКОЛ

класирани творби от Национален конкурс за детска рисунка “Пролет върху листа” 20—г. за участие в представителна изложба

 1……………………………………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………………………………… 3……………………………………………………………………………………………… - 66……………………………………………………………………………………………. 67……………………………………………………………………………………………. 68……………………………………………………………………………………………. 69……………………………………………………………………………………………. 70…………………………………………………………………………………………….

 

Жури :

1................................................................................................ .............................. 2................................................................................................ .............................. 3................................................................................................ .............................. 4................................................................................................ .............................. 5................................................................................................ ..............................

Образец 3 

ПРОТОКОЛ

за наградени творби от Национален конкурс за детска рисунка
„Пролет върху листа” 20—г.

 

1-ва група - 4,5,6 клас

 1-во място: ...................................................................................................................

 2-ро място: ...................................................................................................................

3-то място: ……………………………………………………………………………

2-ра група - 7,8,9 клас

 1-во място: ...................................................................................................................

2-ро място: ...................................................................................................................

 3-то място: ...................................................................................................................

3-та група - 10,11,12 клас

 1-во място: ...................................................................................................................

2-ро място: ...................................................................................................................

 3-то място: ...................................................................................................................

 4-та група - Деца със специални образователни потребности

 1-во място: ...................................................................................................................

2-ро място: ....................................................................................................................

3-то място: ....................................................................................................................

5- та група - Международно участие

 1-во място:………………………………………………………………………………..

 2-ро място:…………………………………………………………………………………

 3- то място:…………………………………………………………………………..........

 

Жури :

1................................................................................................ .............................. 2................................................................................................ .............................. 3................................................................................................ .............................. 4................................................................................................ .............................. 5................................................................................................ ..............................

 

 XVII Национален конкурс за детска рисунка "Пролет върху листа"
21/03/2024

"Кюстендилска пролет" - Официален празник на град Кюстендил
21/03/2024

81 години от спасяването на българските евреи от Холокоста
09/03/2024

„Памет и плакати” в Къща музей „Димитър Пешев”
09/03/2024

146 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
03/03/2024

Отбелязване на 151 г. от гибелта на Васил Левски
19/02/2024

140 години от кончината на митрополит Иларион Ловчански и Кюстендилски
17/02/2024

ДЖАМАЛА 2024
10/02/2024

ДЖАМАЛА 2024
10/02/2024

ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС НА ИМЕТО НА ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА
01/02/2024

Честване на 146 години от Освобождението на град Кюстендил
28/01/2024

85 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БИНЬО ИВАНОВ
16/01/2024

Културен календар

Годишен календар: 2024
ел. поща:
Въведете сумата: седем + десет

С този абонамент ежемесечно ще бъдете известявани с email за културните събития в община Кюстендил.
Възможно е месечен календар да бъде доставен в СПАМ папката на ел. ви поща, затова я проверявайте.
Ние не носим отговорност за това!

Видео

Външни събития

Полезни връзки