ПРЕДСТОЯЩО |  СЪБИТИЯ |  ПРАЗНИЦИ |  ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ |  ИНСТИТУТИ |  ЧИТАЛИЩА |  КОНТАКТИ
 

Минали събития

„КЮСТЕНДИЛ – ТОВА Е МОЯТ ГРАД” 2012 Г.
01 06 2012

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КОНКУРС „КЮСТЕНДИЛ – ТОВА Е МОЯТ ГРАД” 2012 Г.

 НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО”

 РАЗДЕЛ „РИСУНКА”

 ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА  /І – ІV КЛАС/

 1       място: Велизар Богомилов Анев – ІІ-а клас, 8 год.

                 ОУ „Ильо войвода”, учител: Анка Манова

2       място:  Даяна Росенова Пеева –  9 год.

                  ШИПИ, ОДК – Кюстендил, учител: Л. Радкова

3       място:  Милен Благоев Кирилов –  7 год.

                  ШИПИ, ОДК – Кюстендил, учител: Л. Радкова

 ПООЩРЕНИЯ:

                  - Радостина Васкова Гергинова – 9 г.

                    ШИПИ, ОДК – Кюстендил, учител: Л. Радкова

                  - Мария Христова Анестиева – 9 г.

                    ОУ „Св. Паисий Хилендарски”

                  - Габриела  Ивайлова Александрова

                     ІV б клас, НУ „Св. Климент Охридски”, учител: Ел. Пенкова

                  - Елеонора Иванова Дурина – 11 г., ІV клас

                    ОУ „Проф. Марин Дринов”

 ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /V – VІІІ КЛАС/

 1       място:    Васил Емануилов Михайлов – 12 год.

                    ОУ „Проф. М. Дринов”, учител: Йорданка Абаджиева

2       място:    Савина Антонова Стойкова – 11 год.

                    ОУ „Проф. М. Дринов”, учител: Йорданка Абаджиева

3       място:    Антонио Веселинов Костадинов – 13 год.

                   ОУ „Проф. М. Дринов”, учител: Йорданка Абаджиева

ПООЩРЕНИЯ: - Аксения Богомилова Иванова – 11 год.

ОУ „Проф. М. Дринов”, учител: Д. Златкова

 - Ивета Ивова Йорданова – 12 год.

ШИПИ, ОДК – Кюстендил, учител: Л. Радкова

 ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /ІХ – ХІІ КЛАС/

 1       място:     Златомира Здравкова Симеонова – ІХ-в клас

                      ПМГ „Проф. Ем. Иванов”, учител: Детелина Тихолова

2       място:    Ани Георгиева Илиева – ІХ-в клас

                          ПМГ „Проф. Ем. Иванов”, учител: Детелина Тихолова

РАЗДЕЛ: „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО”

ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА /І – ІV КЛАС/

1       място: Симеон Кирилов Помпулуски – 9 год., ІІІ а клас

                  ОУ „Даскал Димитри”, участник в клуб „ПИ”,

                   ОДК – Кюстендил,  учител К. Борисова

2       място:  Радин Николаев Тихолов  –  І-в клас

                  НУ „Св. Кл. Охридски”

3   място:   Симона Симеонова Петрова – І-б клас, 8 год.

                   НУ „Св. Кл. Охридски”

ПООЩРЕНИЯ:

                    - Лиляна Димитрова Юлева – ІV-а клас, 10 г.

                       ОУ „Даскал Димитри”, участник в клуб „ПИ”,

                       ОДК-Кюстендил, учител К. Борисова

                     -  Николай Радков Милев – ІІІ-б клас, 9 г.,

                        ОУ „Даскал Димитри”, участник в клуб „ПИ”,

                        ОДК – Кюстендил, учител К. Борисова          

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /V – VІІІ КЛАС/ 

1  място:  Валенсия Валентинова Славчова – 12 год.

                Клуб „Съхрани българското”, ОДК, учител: К. Борисова

ПРИСЪДЕНИ НАГРАДИ НА ДЕЦА СЪС СОП

РАЗДЕЛ: „ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО”

 ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /7 – 10 ГОД./

1       място: Даниела Валентинова Димитрова – 10 год., ІІІ клас

                 Ресурсен център

2       място: Стефка Анелиева Анева – ІІІ клас

                 Ресурсен център

3       място: Анна Славчова Василева – ІV клас

                 Ресурсен център

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /11-18 ГОД./

1  място: Румен Елков Алексиев – 13 год.

                 Ресурсен център

2       място: Никола Гълъбов – VІІІ клас

                 ОУ „Христо Ботев”, Ресурсен център

3       място: Ева Василева Сашева – V-б клас

                 ОУ „Св. П. Хилендарски”, Ресурсен център

ПООЩРЕНИЯ: -   Любомира Златкова Тончева – 13 г.,

Ресурсен център

- Исус Анелиев Анев – 13 г.,

Ресурсен център 

РАЗДЕЛ  „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО” 

 

   1 място:   Анна Славчова Василева

                    Милена Любомирова Шейнова

                    Даниела Валентинова Димитрова

                    Ресурсен център

    ПООЩРЕНИЯ:  - Симеон Йорданов Асенов

                                    ОУ „Даскал Димитри”, Ресурсен център

- Драгомир Любомиров Тренев

  Добромир Любомиров Тренев

  ОУ „Ильо Войвода”, Ресурсен център

- Станислав Руменов Иванов

   Ресурсен център

НАПРАВЛЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО”

РАЗДЕЛ „СТИХОТВОРЕНИЕ”

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (І – ІV КЛАС) 

  І място:   Виктория Пламенова  Йовева, ІІ-а клас

                   ОУ „Св. П. Хилендарски”

ІІ място:    Йоана Бисерова Бориславова, І-б клас

                   НУ „ Св. Климент Охридски”

ІІІ място:   Мартин Дончев, ІІІ-б клас

                    НУ „Св. Климент Охридски”

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /V – VІІІ КЛАС/

 І място:   Андреа Деникова, VІ-а клас /момиче е/

                 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”

ІІ място:   Денислава  Бойчева Йовчева, VІ-а клас

                  ОУ „Христо Ботев”

ІІІ място:   Аксения Богомилова Иванова, V-а клас

                   ОУ „Проф. Марин Дринов”

Поощрение:    

-         Денислава Василева Шишкова, V клас

                                       ПМГ „Проф. Емануил Иванов“

РАЗДЕЛ „РАЗКАЗ, ПРИКАЗКА, ЕСЕ“

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (І – ІV КЛАС)

І място – Симона Ивайлова Георгиева, ІІ-б клас

                 НУ ”Св. Климент Охридски”

ІІ място – не се присъжда

ІІІ място – не се присъжда

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / V – VІІІ КЛАС/

 І място:    Ивана Любомирова Васева, V клас

                  ПМГ „Проф. Емануил Иванов“

ІІ място:   Антония Детелинова Иванова, VІІ клас

                  ПМГ „Проф. Емануил Иванов“

ІІІ място:   Сияна Любомирова Александрова, V-а клас

                    ОУ „ Христо Ботев”

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /ІХ – ХІІ КЛАС/

І място:   Ася Антонова Стойнева, ІХ клас

                 ПМГ „Проф. Емануил Иванов“

ІІ място:    не се присъжда

ІІІ място:   не се присъжда

Деца със специални образователни потребности

РАЗДЕЛ „СТИХОТВОРЕНИЕ” 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /7 – 10 ГОД./

І място:   Леонардо Радинов Петков, ІІІ клас

                 ОУ „ Св. св. Кирил и Методий”, Ресурсен център

НАПРАВЛЕНИЕ „ФОТОГРАФИЯ”

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /V – VІІІ КЛАС/

 1       място: Калоян Руменов Средов –VІІ-а клас

                 ОУ „Св. П. Хилендарски”

2       място: Ивана Любомирова Васева – 11 год., V клас

                 ПМГ „Проф. Ем. Иванов”

3       място: не се присъжда

 ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /ІХ – ХІІ КЛАС/

 1   място: Ани Георгиева Илиева – 15 год., ІХ клас

                 ПМГ „Проф. Ем. Иванов”

     2   място: Петър Петров Петров – 15 год., ІХ-а клас

                 ПМГ „Проф. Ем. Иванов”

     3   място: не се присъжда

 

НАПРАВЛЕНИЕ „КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ”

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /V – VІІІ КЛАС/

     1  място:   не се присъжда

     2  място:   Цветелина Велинова – VІ клас

                      ОУ „Хр. Ботев“

     3  място:  не се присъжда

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /ІХ – ХІІ КЛАС/

1       място:  не се присъжда

2       място:  Венислава Иванова Боева – ІХ-в клас

                  ПМГ „Проф. Ем. Иванов”

3       място:  не се присъжда

 

Участници в Празничния концерт и Церемонията по награждаване:

-         ОДЗ „Слънце“

-         ОДЗ „Зорница“

-         ЦДГ „Здравец“

-         Танцова формация „Пъстри ритми“ с художествен ръководител Рени Цветкова

-         Група за модерни танци към читалище „Братство“

-         ВС „ТИП-ТОП“

-         Елита Георгиева – ПМГ

-         ДЮТА „Кюстендилче“ при ОДК  с художествен ръководител Рангел Маджарски

-         Тамбурашки оркестър при ОДК с художествен ръководител Людмила Стоянова

-         ВГ „Бъркотия“ при ОДК с художествен ръководител Павел Чавдаров

-         Модерен балет „Дъга“ при ОДК с ръководител Анита Дюлгерова

Общият брой на участниците в програмата е 200 деца.

 

В Общински конкурс за детско творчество „Кюстендил – това е моят град” под патронажа на Кмета на Община Кюстендил г-н Петър Паунов участваха 170 деца.

Отличени са 54 деца:

-         І място – 18

-         ІІ място – 13

-         ІІІ място – 8

-         Поощрения – 15

Андреа Деникова – І място за стихотворениеXVIII Международен фолклорен конкурс “Пауталия” Кюстендил
01/07/2024

ПРАЗНИК НА ЧЕРЕШАТА 2024
28/06/2024

В Регионален исторически музей – Кюстендил през юни 2024 г.
01/06/2024

Национален литературен конкурс "Биньо Иванов"
31/05/2024

МАЙСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ 2024
29/05/2024

Майски музикални дни 2024
22/05/2024

Международен ден на музеите и Европейска нощ на музеите
18/05/2024

"Концерт с история. Прелюд към Шопен"
17/05/2024

МАЙСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ 2024
16/05/2024

„МЕЖДУЗВЕЗДНОТО ТУРНЕ НА ШКУМБАТА И ПРИЯТЕЛИ“ В КЮСТЕНДИЛ
09/05/2024

125 годишни от рождението на Петър Михалев
08/05/2024

Великденски концерти и събития в Кюстендилско
01/05/2024

Културен календар

Годишен календар: 2024
ел. поща:
Въведете сумата: едно + девет

С този абонамент ежемесечно ще бъдете известявани с email за културните събития в община Кюстендил.
Възможно е месечен календар да бъде доставен в СПАМ папката на ел. ви поща, затова я проверявайте.
Ние не носим отговорност за това!

Видео

Външни събития

Полезни връзки