ПРЕДСТОЯЩО |  СЪБИТИЯ |  ПРАЗНИЦИ |  ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ |  ИНСТИТУТИ |  ЧИТАЛИЩА |  КОНТАКТИ
 

Читалища

ЧИТАЛИЩЕ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ 1922", С. ЛОЗНО

Председател: Валя  Гърлянска

Секретар: Весела Гърлянска

Адрес: 2507, село Лозно, ул. „Васил Левски“ № 8

Тел: 0896 50 60 19 

E-mail: slaveikov1922@abv.bg

Профил в социалната мрежа Facebook - Chitalishte Slaveikov Lozno

 

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

От създаването на Читалище „Сговор“ („П.Р.Славейков“) с.Лозно

Читалище „Сговор“ е учредено от няколко ентусиазирани и вдъхновени родолюбци на 12 ноември 1922 г. с председател Никола Шопов. За библиотекар е назначен Йосиф Гърлянски. Дейността на читалището е насочена предимно към духовното обогатяване и извисяване на селския труженик.

След откриването на новата училищна сграда през 1924 г. с обширен салон и сцена, в читалището започват да се организират беседи, сказки, вечеринки и забави. От 1925 г. читалищната библиотека е поместена в една училищна стая с библиотечни шкафове, купени са нови книги. Приходите  на читалището са били от средствата на членски внос и даваните представления, а разходите за книги, списания и канцеларски нужди.

В читалището са играени пиесите:„Нещастна фамилия“,„Женомразец“,„Изпуснати

хора“,„Вражалец“,„Хайдути“ и др. Сценките са вземани от Читалище „Братство“-гр.Кюстендил.

Като артисти – самодейци са се изявявали: Димитър Гърлянски, Борис Чивийски, Павлинка Чивийска, Драган Матуски, Димитър Лучански, Екатерина  Лучанска, Лиляна Арбова, Сребра Манова, Надка Арбова, Никола Арбов, Виолета Гърлянска, Георги Гърлянски, Никола Атков, Йордан Васев и др.

През 1926г. читалището е включено в списъка на съюзените читалища от окръга. И още на следващата година то наброява 20 редовни членове.

През 50-те – 60-те год. на XX в.читалището приема името на големия български възрожденец Петко Рачов Славейков, което носи и сега.

През периода 1989/1990 г.към читалището се създава мандолинен състав с р-л Станислав Ямборски и танцов състав с худ. р-л Румяна Апостолова. През този период се извършва масовизиране на читалищния състав.

Понастоящем читалището има над 50 читалищни дейци.

До този момент фонда на библиотеката наброява 6 952 тома худ., научна и детска литература, която периодически се попълва с нови издания. В новите условия на работа читалищното настоятелство се включи в изготвяне на проект за спортна площадка през 2008г., на която тренира детския футболен отбор от с. Лозно.

През 2008г. закупихме 111т. детска и худ. литература от спечелен проект за книги от допълващата целева субсидия за НЧ при Министерство на културата. Изпитвайки голяма нужда от компютър и интернет през 2010 г. изготвихме  проект за закупуване на компютърна конфигурация.

През 2020 г. за втори път кандидатствахме по проект за закупуване на книги към МК. Към фонда на библиотеката добавихме още 110 тома детска, художестве-на и ученическа литература. Най-редовни читатели и абонати на библиотеката са децата от началните и средните класове и членовете на читалището, които и в това забързано и напрегнато всекидневие поддържат своя интерес към магията от докос-ването до книгата. Основание за това ми дава активното участие на по-малките ученици в различните мероприятия, подготвяни от читалището в с.Лозно, а именно за Бабинден, за Баба Марта, за 8-ми март, за Великден, за 24-ти май, за 1–ви юни, презентация на книги, честване на годишнини, провеждането на земляческите срещи в селото, новогодишните празници и др., и участие в общинските меро-приятия: Празник на черешата, Панагия, Празник на плодородието.

Тази приемственост и предаване на творчески и житейски опит са особено важни за израстване на духовно богато младо поколение. Деца, взели от читалищната библиотека първите си книги или открили тук богатството на народните песни и приказки, днес са учители, музиканти, инжинери. През всичките тези десетилетия тук са се формирали личности, които пренасят духа на читалището в професията и в живота си. И затова ние трябва заедно да съхраним постигнатото и да работим за утвърждаване на нашето читалище като духовно средище за всички поколения.


Previous page

Културен календар

Годишен календар: 2024
ел. поща:
Въведете сумата: едно + четири

С този абонамент ежемесечно ще бъдете известявани с email за културните събития в община Кюстендил.
Възможно е месечен календар да бъде доставен в СПАМ папката на ел. ви поща, затова я проверявайте.
Ние не носим отговорност за това!

Видео

Външни събития

Полезни връзки